11.7 C
Selfoss
Home Umræðan Sterkara Suðurland!

Sterkara Suðurland!

0
Sterkara Suðurland!
Oddný G. Harðardóttir. Skipar 1. sæti á lista Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.
Viktor S. Pálsson. Skipar 2. sæti á lista Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.
Oddný G. Harðardóttir. Skipar 1. sæti á lista Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.

 

 

 

 

 

 

Vegna mikillar fjölgunar íbúa og fjölda ferðamanna sem fara um Suðurland þarf að takast á við aukið álag á heilsugæslu, löggæslu og vegakerfi í kjördæminu.

Sérstakar áherslur Samfylkingarinnar fyrir Suðurland á næsta kjörtímabili eru þessar::

Heilbrigðisþjónusta fyrir alla
Tryggja heilbrigðisþjónustu á öllu Suðurlandi og stórauka fjármagn til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, bæta húsnæði og starfsaðstöðu. Styrkja stofnunina faglega og fjölga heilbrigðisstarfsfólki til muna.

 • Fjarlækningar efldar innan Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og námsplássum fjölgað fyrir hjúkrunar- og læknanema.
 • Fjárfest í sjúkraþyrlu sem staðsett yrði á Suðurlandi og heilbrigðisþjónusta við íbúa Vestmannaeyja komið í samt lag.
 • Dagdvalarrýmum og hjúkrunarrýmum fyrir eldra fólk fjölgað og þjónusta við eldra fólk bætt.

Fjölbreyttari atvinnutækifæri
Nánast allir erlendir ferðamenn fara um Suðurland og stærsta sumarbústaðasvæði landsins er þar að finna. Fagrar náttúruperlur draga ferðamenn að og tryggja þarf lögreglunni og viðbragðssveitum fjármagn til að sinna auknum verkefnum. Sjávarútvegur og matvælaframleiðsla er öflug en fleiri stoðum þarf að renna undir atvinnulífið.

 • Bæta aðstöðu á vinsælum ferðamannastöðum og fjölga viðkomustöðum með betra aðgengi.
 • Efla nýsköpun og veita þróunarstyrki til sprotafyrirtækja. Aðstoða unga bændur við að hefja búskap, landgræðslu eða grænmetisframleiðslu.
 • Auka grænmetisframleiðslu með tæknilausnum og uppbyggingu. Styrkja Garðyrkjuskólann að Reykjum með fjölbreyttu námsframboði.
 • Fjölga störfum án staðsetningar, ljúka við lagningu ljósleiðara og flýta áætlunum um lagningu þriggja fasa rafmagns.
 • Efla listnám og fjölga störfum í menningu og skapandi greinum. Námsframboð og aðgengi að námi verði bætt með stuðningi við menntastofnanir.

Samgöngu- og loflagsmál
Aðgerðir í loftslagsmálum, fjölgun íbúa, ferðaþjónusta, nýsköpun og matvælaframleiðsla kalla á aukna rafmagnsnotkun. Auka þarf framleiðslu rafmagns með sem minnstu raski. Álag á vegi kjördæmisins er mikið. Bæta þarf vegi, auka umferðaröryggi og fækka einbreiðum brúm.

 • Vegabætur án vegaskatta; Ölfusárbrú, brú yfir Hornafjarðarfljót og göng um Reynisfjall. Tryggja áfram góðar samgöngur til Vestmannaeyja.
 • Bæta aflgetu virkjanna sem fyrir eru með bættu flutningskerfi, tæknilegum endurbótum á vélabúnaði vatnsafls- og varmaaflsvirkjana og auknu rennsli jökulvatna.
 • Ýta undir nýsköpun í umhverfismálum og nýta sorp sem auðlind. Styrkja fráveituframkvæmdir sveitarfélaga og tilraunir með lífrænar rotþrær.

Samfylkingin setur fjölskylduna í forgang  með óskertum barnabótum að meðallaunum, bættum kjörum eldra fólks og öryrkja og aðgerðum í húsnæðismálum. Öflugra heilbrigðiskerfi er sérstakt áherslumál ásamt því að renna fleiri stoðum undir atvinnulífið, ráðast í kröftugar aðgerðir í loftslagsmálum, setja nýja stjórnarskrá aftur á dagskrá ásamt þjóðaratkvæðagreiðslu um umsókn að aðild að ESB. Nánar má lesa um kosningaáherslur Samfylkingarinnar fyrir landið allt á vefnum xs.is.

Oddný G. Harðardóttir og Viktor S. Pálsson. Höfundar skipa 1. og 2. sætið á lista Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.