8.9 C
Selfoss

Magnaðar menntastofnanir í Hveragerði

Sigmar Karlsson
Sigmar Karlsson

Metnaðarfullt starf er innt af hendi í menntastofnunum Hveragerðisbæjar þar sem velferð nemenda er ávallt höfð í forgrunni. Nýlegar niðurstöður Gallup sýna að almenn ánægja ríki meðal bæjarbúa þegar litið er til skólamála, en ánægja með þjónustuna mælist yfir landsmeðaltali bæði á leik- og grunnskólastiginu og er okkar markmið að gera enn betur. Frambjóðendur D–listans í Hveragerði  ganga inn í komandi kosningabaráttu stoltir af skólunum okkar og því góða starfi sem þar er unnið en á sama tíma er mikill vilji til þess að styðja enn frekar við þeirra starf og gera enn betur á sviði menntamála.

Áfram uppbygging

Það er krefjandi verkefni að sjá til þess að uppbygging innviða sé í takti við þá íbúafjölgun sem á sér stað og ólíkar þarfir íbúanna hverju sinni. Í Hveragerði hefur íbúafjölgun verið mikil og hefur bæjarfélagið á undanförnum árum, undir stjórn D–listans, staðið sig vel í uppbyggingu menntastofnana. Þar má til dæmis nefna glæsilega uppbyggingu leikskólans Undralands, nýjar kennslustofur við leikskólann Óskaland og nýjustu viðbygginguna við grunnskólann. En betur má ef duga skal! Bæjarfélagið má ekki sofna á verðinum í þessum efnum og þess vegna er ráðgert að halda áfram uppbyggingunni með nýrri viðbyggingu við leikskólann Óskalandi  en framkvæmdir við hana munu hefjast í vor. Einnig er búið að ákveða að byggður verði nýr sex deilda leikskóli í Kambalandi en sú framkvæmd verður boðin út síðla árs. Einnig er unnið að hönnun tveggja viðbygginga við grunnskólann og gert er ráð fyrir að á næsta ári hefjist framkvæmdir við þá fyrri.

Tækifæri í uppbyggingu

Það er spennandi verkefni að byggja upp menntastofnanir bæjarins og í því felast mikil tækifæri. Í nýrri viðbyggingu við Óskaland og í grunnskólanum býður húsnæðið upp á aukna áherslu á sérfræðiþjónustu og sér- og stuðningsúrræði fyrir nemendur ásamt bættri aðstöðu fyrir starfsfólk. Í skóla margbreytileikans eru þarfir nemenda ólíkar og þess vegna leggur D-listinn áherslu á að í ríkum mæli verði leitast við að koma til móts við þarfir nemenda þar sem lögð verður áhersla á snemmtæka íhlutun. Nýjar byggingar bjóða upp á nýjar áherslur og í því samhengi má meðal annars nefna að auknir fjármunir hafa verið lagðir í innleiðingu á stafrænni tækni í námi og kennslu í grunnskólanum. Vilji D-listans er að sú innleiðing haldi áfram skólastarfinu til heilla.

Starfsfólkið er lykillinn

Uppspretta árangurs í skólastarfi er starfsfólkið og samvinna þeirra við nemendur og foreldra. Í Hveragerði búum við vel þar sem innan skólanna starfar stór hópur starfsfólks sem byggir starf sitt upp af mikilli fagmennsku þar sem nemandinn og hans þarfir eru hafðar í forgrunni. Í takti við nýsamþykkta skólastefnu bæjarins vill D–listinn á komandi kjörtímabili búa starfsfólki skólanna góð vinnuskilyrði og leggja aukna áherslu á starfsþróun kennara og annarra starfsmanna.

Framúrskarandi frístundastarf

Fjölbreytt félags- og tómstundastarf er starfrækt fyrir börn og unglinga í Hveragerði. Frístundamiðstöðin Bungubrekka hefur fest sig í sessi á undanförnum árum sem ein fremsta stofnun landsins á þessu sviði. Önnur sveitarfélög horfa til Hveragerðis í þessum efnum. D-listinn vill tryggja að Bungubrekka geti haldið áfram að vaxa og dafna fyrir börnin í bænum.

Gjaldfrjáls leikskóli í desember

Frambjóðendum D–listans líst vel á þær hugmyndir sem komið hafa fram hjá forsætisráðherra landsins að leikskólaganga barna í landinu ætti með réttu að vera gjaldfrjáls. Það liggur hins vegar fyrir að sveitarfélögin geta ekki staðið undir þeim kostnaði ein og sér og þess vegna þarf ríkið að stíga inn með afgerandi hætti eigi þeir draumar að verða að veruleika. D–listinn í Hveragerði vill taka skref í átt að gjaldfrjálsum leikskóla. Nái D–listinn meirihluta í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hveragerði verður desembermánuður þegar í stað með öllu gjaldfrjáls á leikskólum bæjarins. Þetta viljum við gera til þess að koma til móts við barnafjölskyldur á tímum sem reynast oft fjárhagslega erfiðir á heimilum bæjarbúa.

Búum vel að framtíð bæjarins.

Vinnum áfram saman og setjum X við D þann 14. maí.

Höfundur er stoltur af því að vera grunnskólakennari og situr í 5. sæti D-listans í Hveragerði í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Sigmar Karlsson

Nýjar fréttir