4.5 C
Selfoss

Breytingar í Búrfelli

Vinsælast

Vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar og tengingar nýrrar vélar hennar við flutningskerfið þurfti að stækka  tengivirki Landsnets í Búrfelli. Samhliða stækkuninni þurfti að endurnýja  stjórnkerfi stöðvarinnar. Tengivirkið í Búrfelli er eitt stærsta og mikilvægasta tengivirki landsins og þurfti að ráðast í þessar breytingar með virkið í fullum rekstri. Framkvæmdin var því afar vandasöm og krafðist mikils undirbúnings, skipulags og aga.

Nýta núverandi innviði
Uppsett afl nýrrar stöðvar er um 100 MW og tengist hún 220 kV tengi0 v virki Landsnets í Búrfelli með um þriggja km löngum jarðstreng.
„Þetta verkefni hefur gengið mjög vel, tengivirkið í Búrfelli er að verða tuttugu ára gamalt og tímabært að endurnýja stjórnbúnað þess. Verkefnið var mjög flókið en snjöll hönnun og frábært tæknifólk okkar gerði það að verkum að þetta var hægt án þess að taka virkið úr rekstri og án þess að truflanir yrðu á raforkuflutningi. Tengivirkið í Búrfelli er einn mikilvægasti tengipunktur landsnetsins, þangað tengjast fimm 220 kV háspennulínur, sex vélar núverandi virkjunar ásamt tengingu við 66 kV flutningskerfi á Suðurlandi. Í gegnum stöðina flæða því á hverjum tíma rúmlega 400 MW. Fyrir okkur hjá Landsneti er það ánægulegt að verkefnið leiðir til betri nýtingar núverandi innviða og takmarkar áhrif á umhverfið. Þá erum við mjög ánægð með það að verkefnið stóðst áætlanir um kostnað og tímasetningar,“ segir Guðmundur Ingi Ásmundsson forstjóri Landsnets.

Jafn gott og nýtt
Upphafleg hönnun tengivirkisins gerði ekki ráð fyrir tengingu nýrrar virkjunar þangað inn. Því þurfti að breyta tengivirkinu til að taka á móti orku frá nýrri virkjun.
Siemens, framleiðandi tengivirkisins, sá um að aðlaga virkið  að breyttum aðstæðum.  Fljótlega kom í ljós að ekki var hægt að breyta stjórnkerfi tengivirkisins sökum aldurs. Var því ákveðið að samhliða breytingum á virkinu yrði stjórnkerfi tengivirkisins og varnarbúnaður endurnýjaður. Jók þetta mjög á flækjustig verkefnisins en fyrir vikið er tengivirkið í Búrfelli nú jafn gott og nýtt.

Samráð og samvinna
Breyting á stjórn- og varnarbúnaði kallaði á nákvæma áætlanagerð og náið samráð við hagsmunaaðila.  Vinna við tengivirkið hafði m.a. áhrif á raforkunotkun í Vestmannaeyjum sem og viðhald annarra lína og vinnslueininga sem tengjast flutningskerfinu.
Tímaáætlun verkefnisins gekk vel eftir og verklok allra verkþátta samkvæmt áætlun.
Kostnaðaráætlun verkefnisins var upp á 624,5 milljónir og verður heildarkostnaður undir þeirri áætlun.

Nýjar fréttir