4.5 C
Selfoss

Hemlaprófari – nýtt tæki lögreglu í baráttu fyrir bættu umferðaröryggi

Vinsælast

Fyrir skömmu var tekinn í notkun færanlegur hemlaprófari sem lögregluliðin á Norðurlandi eystra, Suðurlandi og Vesturlandi, ásamt dómsmálaráðuneytinu keyptu, en þessi lögreglulið fara með umferðareftirlit er áður tilheyrði Samgöngustofu. Notkun á slíkum hemlaprófara er til að auka umferðaröryggi og gerir lögreglunni kleift að sinna eftilitinu af meiri fagmennsku.

Reglulegri skoðun ökutækja er ætlað að stuðla að auknu umferðaröryggi með því að tryggja að ökutæki sé í lögmætu ástandi til þess að hætta af notkun þess verði sem minnst. Eftirlit skal meðal annars fela í sér sjónskoðun á ásandi ökutækis í kyrrstöðu, könnun á nýlegu vegaskoðunarvottorði eða skoðunarvottorði frá síðustu skoðun ökutækisins á skoðunarstöð og skoðun hvort um vanbúið ökutæki sé að ræða. Í síðastnefnda atriðinu felst að m.a. skoðun á hemlabúnaði.

Miðað við núgildandi reglur fer reglubundin skoðun ökutækja að jafnaði fram einu sinni á ári og gilda sömu reglur um tíðni skoðana hvort sem um er að ræða stærri ökutæki sem notuð eru í atvinnurekstri eða fólksbifreiðar í einkaeigu. Mikill munur getur verið á ökutækjum sem eru ekin 15.000 km á ári eða 100.000 km á ári.

Hemlabúnaður er einn mikilvægasti öryggisþáttur hvers ökutækis og um leið viðhaldsþáttur sem ekki má vanrækja. Í vegaskoðunum hefur til þessa ekki verið mögulegt að skoða eða prófa hemlabúnað öðruvísi en með sjónskoðun en takmarkað er hversu mikið slík skoðun leiðir í ljós. Umferðareftirlit lögreglu hefur ekki búið yfir þeim tækjabúnaði sem nauðsynlegur verður að teljast til að geta sinnt slíku eftirliti með fullnægjandi hætti. Við rýni á skýrslum Rannsóknarnefndar samgönguslysa hefur komið í ljós að oft á tíðum er hemlabúnaði áfátt sem og dekkjabúnaði og er oft orsakavaldur eða samverkandi þáttur þegar slys verða. Mikilvægt er að koma í veg fyrir að ökutæki með vanbúna hemla séu á ferðinni.

Með þessum nýja og öfluga hemlaprófara er lögregla mun betur í stakk búin til þess að kanna hemlabúnað bifreiða og víst er að hann styður baráttu fyrir bættu umferðaröryggi sem er öllum mikilvægt.

Nýjar fréttir