2460

Miðvikudagur 1. ágúst 2018 19 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands Sveitarfélagið Árborg leitar að öflugum, sjálfstæðum og jákvæðnum starfsmanni til að gegna forstöðu í nýju þjónustuúrræði fyrir börn. Gert er ráð fyrir að forstöðumaður taki vaktir sem hluta af stöðugildi hans. Helstu markmið þjónustunnar er að veita fjölskyldumiðaða þjónustu sem mætir þörfum barna og fjölskyldna fyrir sértæka þjónustu. Auka lífsgæði barnanna, þátttöku þeirra í samfélaginu og bæta líðan þeirra. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Barnasáttmálinn eru grunnstoðir starfseminnar. Helstu verkefni og ábyrgð: • Stjórnun og fagleg ábyrgð á þjónustu við börnin • Fjárhagsleg ábyrgð • Stjórnun starfsmannamála • Samstarf og samráð við íbúa, aðstandendur og hagsmunasamtök fatlaðs fólks • Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þjónustu við fatlað fólk Menntunar- og hæfniskröfur: • Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags-, menntunar- og/eða heilbrigðisvísinda sem nýtist í starfi • Þekking og reynsla af þjónustu við fatlað fólk með flóknar og samsettar skerðingar • Þekking og reynsla á fötlunum barna og áhrifum þeirra á daglegt líf • Þekking á Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, Barnasáttmálanum og hugmynda- fræðinni um sjálfstætt líf í þjónustu við fatlað fólk • Þekking og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum • Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Sveitarfélagsins Árborgar Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga. Störfin hæfa jafnt körlum sem konum. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist skriflega til Félagsþjónustu Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfossi, eigi síðar en 17. ágúst 2018. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, félagsmálastjóri, gudlaugjona@arborg.is eða í síma 4801900. Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu forstöðumanns á heimili fyrir börn B rúin og vegurinn hafa verið sú undirstaða verslunar, viðskipta og iðnaðar sem kom fótunum undir þéttbýlismyndun á Selfossi. Vegurinn mun flytjast en áfram verður Ölfusárbrúin slagæð bæjarins. Við höfum einstakt tækifæri til þess að tryggja að fólk haldi áfram að leggja leið sína um Selfoss. Það er hagsmunamál alls Árborgar- svæðisins. Hugmyndir um nýtt miðbæjarhverfi á svæði við brúna í hjarta Selfoss, sem lengi hefur verið óbyggt að mestu, taka mið af þeim nýju straumum sem hafa verið áberandi í borga- og bæjaskipulagi á síðustu áratugum. Saga og andrúm liðinna tíma verður bindiefnið þegar miðbæir ganga í endur- nýjun lífdaga og vísanir í sígildan byggingarstíl og fallegt handverk eru látnar mæta þörfum nútímafólks. Húsin sem mæta munu þeim sem fara yfir brúna eru öll tengd fyrstu árunum í uppbyggingu Selfoss. Það er mikilvæg tenging sem skapar góð hughrif til langframa. Síðan taka við ýmis hús sem valin eru vegna þess að þau eru fulltrúar margs hins besta í íslenskri byggingarsögu og er einnig hægt að nýta fyrir rekstur og íveru sem passar í dag. Heimaþarfir og heildarhugsun Vel heppnuð miðbæjarbyggð þarf að miðast við þarfir heimafólks, vera hugsuð sem ein heild og búa yfir andrúmslofti og afþreyingu sem er ekki hægt að sjá og upplifa annarsstaðar. Í miðbæ Selfoss verður til dæmis Gamla mjólkurbúið í forgrunni, þar sem alþjóðlegt heimili skyrsins og mathöll munu skapa sérstakt aðdráttarafl. Heildarhugsun er nauðsynleg til þess að skapa góðan miðbæ. Lifandi miðbæjarhverfi þarf að vera sambland af fjölmörgum þáttum. Vel heppnaðir miðbæir hafa „klasa“ -nálgun. Það er í stærstum dráttum fyrirfram ákveðið hve stór hluti bæjarins verður lagður undir íbúðir, gististaði, skrifstofur, veitinga- staði, verslanir, söfn og sýningar, o.s.frv. Rétta blandan skiptir höfuðmáli. Heildin saman- stendur af ólíkum rekstrar- aðilum, þar sem „stærri“ aðil- arnir vega upp þá „minni“. Opin almenningssvæði eru lykilatriði í góðum miðbæ. Opin svæði, græn svæði og torg. Í miðbæ Selfoss verða þrjú skjólgóð torg auk miðbæjar- garðsins sem nú er í hönnun. Notkunarmöguleikar þessara svæða eru margvíslegir. Til dæmis við að hýsa utanhúss opna (bænda) - markaði. Það er gert ráð fyrir uppákomum, t.d. með sviði. Einnig eru þar listaverk, skúlptúrar, leiktæki og önnur afþreying, sætisaðstaða, góðar gönguleiðir og fleira. Litríkt kvöldlíf í miðbænum Fólkið er sálin í miðbænum. Fólk býr þar og dvelur þar. Miðbær getur ekki talist vel heppnaður nema fólk vilji búa í honum. Þess vegna eru íbúðir nauðsynlegur hluti af heildar- myndinni og afþreying fyrir þá íbúa. Íbúar í miðbænum skipta einnigmiklu fyrir andrúmsloftið, menninguna og stemninguna. Í vel heppnuðum miðbæ er opnunartími rekstraraðila sam- ræmdur og skilyrðum háður. Það er lykilatriði að opið sé frameftir kvöldi án þess að næturró sé raskað. Verðmætustu gestir bæjar eru þeir sem dvelja yfir nótt eða nætur. Rannsóknir hafa sýnt að gestir dvelja helst þar sem það er eitthvað að gera og hafa fyrir stafni eftir klukkan 18:00 á kvöldin. 70% af allri neyslu ferðamanna í verslun, mat og drykk, á sér stað á kvöldin. Þær hugmyndir sem Sigtún þróunarfélag hefur kynnt um nýtt miðbæjarhverfi á Selfossi eru mjög í anda nýrra strauma um þróun miðbæjar- kjarna sem kveikt hafa líf víða um heim. Gamalt kallast á við nýtt til þess að skapa andrúm og skjól fyrir gott og skemmtilegt miðbæjarlíf. Vissulega spenn- andi fyrir Árborg. 1. Þeir leggja áherslu á útlit bygginga. Svokallað „curb appeal“ skiptir miklu máli. Hvernig heildarmyndin af húsum er, byggingarstíll, skreytingar, merkingar o.s.frv. Útlit húsa þarf einfaldlega að vera áhugavert, snyrtilegt og skemmtilegt. 2. Það er líf í þeim! Opnir markaðir, götulistamenn, tónlistaratriði, o.s.frv. Þetta er hluti af starfsemi miðbæjarins og eitt af því sem gerir hann heillandi. Það gerist ekki af sjálfu sér, heldur þarf að vera skipulagt og framkvæmt í samstarfi við íbúa og rekstraraðila miðbæjar. 3. Þeir eru markaðsdrifnir og með bakland sem sinnir því starfi af alúð og metnaði. Markaðsefnið byggir á upplifunum og tilfinningum, ekki útliti. Bærinn er vörumerkið og vörumerkið er bærinn. Bærinn er það einstakur, að þegar fólk sér myndir af honum þá vekur það upp tilfinningar. Guðmundur Sigurðsson . Miðbærinn við brúna Þ að var á blíðviðrisdegi sem Einar Haraldson bóndi tók á móti blaðamanni á Urriðafossi við Þjórsá. Markmiðið var að forvitnast aðeins um stangveiði í ánni. Það var nánar til tekið sumarið 2016 sem tilraunaveiði hófst á stöng í Þjórsá. Þar á undan hafði sáralítið verið veitt með stöng í ánni og áin ekki talin henta í það. Fáum kom hreinlega til hugar að veiða þar. „Þetta byrjaði með því að ég fékk kunningja minn til þess að koma og skjóta sel“ segir Einar Haraldsson bóndi á Urriðafossi í Flóahreppi. „Hann spurði á móti hvort ekki mætti prófa að veiða með stöng í ánni. Ég brosti með sjálfum mér og sagði að það mætti bara prófa það. Ég átti satt að segja ekki von á því að það myndi virka. Það heppnaðist hinsvegar vel. Upp úr því fóru menn að koma hér og prófa og allir veiddu eitthvað. Fljótlega hafði samband við mig maður úr Kópavogi sem rekur fyrirtækið Iceland Outfitters. Hann fór fram á að fá ána leigða til fyrir stangveiði. Það var auðsótt mál af okkar hálfu því fiskisagan flaug víða og fljótlega voru mýmargir nýjir vinir farnir að vilja veiða í ánni“. Nú er þetta þannig að þú getur fengið aðgang að ánni í gegnum Iceland Outfitters. Áin var tekin í leigu árið 2017 og það ár veiddust 750 fiskar. Samstarf hefur hélt áfram þetta ár og komnir eru yfir 900 fiskar á land þegar þetta er ritað. Árið 2017 tók Einar upp eitt net og leigði út tvær stangir. „Þar sem þetta gekk svo vel tók ég upp tvö net í viðbót og leigðum fjórar stangir. Þetta þýðir það að laxveiði í net hér uppi í fossi er aflögð. Ég er þó með eitt net eftir hér talsvert niðurfrá.“ Þeir laxar sem komið hafa á land þetta árið uppi við Urriðafoss hafa eingöngu komið á stöng. Leyfð veiðarfæri á stangirnar eru maðkar og fluga. Spúnn er bannaður með öllu. Það eru svo fimm fiskar á hverja stöng. Veiðitíminn fer eftir landslögum um veiði, 12 tímar á dag. „Það hefur verið þannig að þeir sem eru farnir að þekkja svæðið vel gengur ákaflega vel að ná fiski á land. Það er mjög gaman að vera veiðivörður hér því hér fara allir ánægðir og búnir að fá fisk.“ Aðspurður kveðst Einar ætla að halda áfram með þetta fyrirkomulag meðan hlutirnir ganga svona. -gpp Er nokkuð að hafa á stöng í Þjórsá? Urriðafoss í Þjórsá. H ópur á vegum verkefnisins Kastað til bata dvaldi í Hveragerði nýverið og veiddi í Varmá í nokkra daga. Verkefnið Kastað til bata er samstarfsverkefni Samhjálpar kvenna, Krabbameinsfélags Íslands og styrktaraðila þar sem 14 konum er boðið að taka þátt en þær eiga það allar sameiginlegt að hafa greinst með brjóstakrabbamein. Er verkefnið hugsað sem endurhæfing fyrir þær konur sem lokið hafa meðferð við brjóstakrabbameini. Markmið þessarar veiðiferðar er að veita konum tækifæri til að styrkja sig á líkama og sál með því að æfa flugukast í fallegu umhverfi og njóta samvista við veiðifélaga með svipaða reynslu. Vanir fluguveiðimenn kenna þátttakendum að veiða á flugu þannig að engin þarf að óttast það að hafa ekki kunnáttu í veiðiskap. Verkefnið er upphaflega stofnað árið 1996 í Bandaríkjunum og kallast þar Casting for recovery. Hér á Íslandi hefur verið staðið fyrir þessu verkefni í mismunandi veiðiám frá árinu 2010. Kastað til bata í Hveragerði

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk5NDcz